UAB "Eurodarba" darbuotojų saugos ir sveikatos konsultacijų bendrovė įsteigta 2000 metais. Pagrindinis UAB "Eurodarba" veiklos tikslas suteikti įmonių vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams ir padalinių vadovams įvairiapusę profesionalią informaciją bei rengti visą privalomą dokumentaciją darbo saugos ir sveikatos klausimais,vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais.

          Mūsų paslaugos:

 •  atliekame nemokamą įmonių darbo saugos ir sveikatos dokumentacijos auditą;
 •  konsultuojame darbo saugos ir sveikatos sistemos diegimo klausimais;
 •  vykdome darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas;
 •  konsultuojame profesinės rizikos vertinimo klausimais; 
 •  diegiame darbuotojų  saugos ir sveikatos instruktavimo modulius įmonėse;
 •  rengiame darbo tvarkos taisykles ir pritaikome pagal kiekviemos įmonės reikmes;
 • steigiame darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas įmonėse;
 •  diegiame darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis modulį;
 •  rengiame pareiginius nuostatus ir pritaikome pagal kiekvienos įmonės reikmes;
 •  pildome įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą;
 •  mokome darbuotojus ir padalinių vadovus saugos ir sveikatos klausimais;