Auditas-tai įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos būklės įvertinimas.Ši paslauga padės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams bei įmonių vadovams išvengti kai kurių konfliktinių situacijų su darbuotojais ir valstybės pareigūnais,taip pat padės greičiau pastebėti galimus neplanuotus nuostolius dėl esamų trūkumų.

Audito išvados turėtų nustatyti, ar įgyvendinti DSS sistemos elementai (ar jų dalis) :

  • ji yra efektyvi, vygdant įmonės DSS politiką ir siekiant tikslų;
  • ji yra efektyvi, skatinant aktyvų darbuotojų dalyvavimą;
  • yra reaguojama i DSS būklės vertinimo ir ankstesnių auditų rezultatus;
  • leidžia įmonei pasiekti suderinamumą su atitinkamais DSS teisės aktais ir įmonės DSS vietiniais norminiais teisės aktais;
  • realizuoja nuolatinio gerinimo ir DSS geros praktikos tikslus.

Audito rezultatai ir išvados turėtų būti registruojami ir perduodami atsakingiems už koregavimo veiksmus asmenims.

Konsultacijose apie auditorių pasirinkimą bei visus audito etapus, įskaitant rezultatų analizavimą, turėtų dalyvauti ir įmonės darbuotojai ar jų atstovai.