• Padedame įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams identifikuoti rizikos veiksnius;
  • Nustatome vietas, kuriose darbuotojai gali buti veikiami rizikos veiksnių;
  • Sudarome rizikos vertinimo objektu sarašus;
  • Konsultuojame įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus organizuojant profesinės rizikos tyrimą, nustatant esančių rizikos veiksnių dydžius, poveikio trukmę ir priežastis, salygojančias jų pasireiškimą;
  • Išanalizavus rizikos tyrimo rezultatus, konsultuojame imonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus vykdant rizikos nustatymą ir priimant sprendimus dėl rizikos priimtinumo ar nepriimtinumo;
  • Konsultuojame rengiant nepriimtinos rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planus;
  • Konsultuojame pildant įmonės saugos ir sveikatos buklės pasą bei rengiame įmonės valdymo dokumentaciją (įsakymus).