• Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas;
 • Priešgaisrinės saugos instrukcijų rengimas;
 • Civilinės saugos instrukcijų rengimas;
 • Darbo tvarkos taisyklių projektų rengimas;
 • Pareiginių nuostatų (instrukcijų) projektų rengimas;
 • Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai rinkimo dokumentų rengimas;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo dokumentų rengimas;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos  komiteto steigimo dokumentų rengimas;
 • Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis dokumentų; rengimas (rizikų parenkant AAP lentelės, AAP sąrašai, AAP apskaitos kortelės);
 • Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalų pildymas;
 • Įvadinių instruktažų ir instruktažų darbo vietoje žurnalų pildymas;
 • Prevencinių priemonių, užkertančių kelią neblaiviems darbuotojams dirbti, tvarkos rengimas;
 • Dirbančiųjų kontingento, kuriam privalomos išankstinės ir periodinės medicinos apžiūros, atrinkimo aktų sudarymas;
 • Vardinio sąrašo asmenų, kuriems privaloma periodinė medicininė apžiūra sudarymas;
 • Darbo tarybų rinkimų dokumentų rengimas;
 • Kolektyvinės darbo sutarties projektų rengimas.